IT-Avdelningen – Snabb-service felanmälan

Spara tid och pengar på varje felanmälan som görs via ”snabb-service” anmälan

En IT-avdelning kan spara mycket tid- och pengar på att förenkla och effektivisera sina processer. Här kan du läsa om hur en IT-avdelning kan spara pengar på att enkelt hjälpa kunder att skapa ett ärende.

Bakgrund

Lisa är chef för Användarstöd på en stor kommun. De allra flesta användarna ringer in till supporten för att få hjälp med sina problem vilket gör att det krävs mycket resurser för att ta emot en felanmälan. Att skapa ett ärende och hantera samtalet tar ca 10 minuter, något man istället kan lägga på felsökning om felanmälan kan skapas på ett enklare sätt.

Lösning

Med QINFO har varje enhet (t ex dator, skrivare, surfplatta) en etikett på sig där användaren kan scanna en QR-kod för att få mer hjälp. Baserat på vad det är för enhet så visar QINFO olika möjligheter:

  • Om det är en dator kan du skapa en felanmälan med frågor relaterad till det, till exempel fel på datorn, trasig del, problem med lösenordet eller andra problem.
  • Om det är en skrivare så kan du skapa en felanmälan för att begära service eller beställa toner.

Eftersom hela systemet är mobil-anpassat och redan vet mycket om enheten och användaren så är det enkelt för användaren att begära hjälp, många av stegen (Användarensnamn, Datornamn, Modell etc) finns redan klara.

Förbättring

Genom att ServiceDesk minskar antalet telefonsamtal, höjer kvalitén på begäran (tack vare informationen som kommer med ärendet) samt skapar ärendet automatiskt så sparas tid både för användaren och personalen i ServiceDesk. Tid som minskar stressen och kan användas till att lösa ärenden och få nöjdare kunder.

Bonus

Som extra bonus kan Lisa minska stressen för sina medarbetare och samtidigt höja kundnöjdheten mot sina användare.

Login
classic
Forgot password?
×
Registration

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×
Tillbaka