IT-Avdelningen – Användaren löser själv problemet

Spara tid och pengar på att hjälpa användarna att lösa sina problem utan IT-stöd

En IT-avdelning kan spara mycket tid och pengar på att förenkla och effektivisera sina processer. Här kan du läsa om hur en IT-avdelning kan spara pengar på att se till att användarna kan lösa sina problem utan att ta hjälp av IT-stöd.

Bakgrund

Leif är IT-chef på ett större företag som arbetar med industriproduktion, hans grupp är ansvarig för IT-stöd till företagets alla medarbetare. Produktionen är tidskritiskt och bedrivs i stora lokaler.

Leif och hans kollegor får ofta åka ut till kunderna för att hjälpa de på plats med frågor rörande skrivare och annan utrustning i produktion som inte går att fjärrstyra.

Att åka till en kund och hjälpa kunden på plats är tidskrävande, kostar pengar och slösar på miljön, om personalen själva kan lösa vissa problem så blir alla vinnare på det.

Lösning

Med QINFO har varje enhet (t ex skrivare, dator, mätmaskin) en etikett på sig där användaren kan scanna en QR-kod för att få mer hjälp. Baserat på vad det är för enhet så visar QINFO olika information, till exempel:

  • Hur man avhjälper vanliga fel
  • Bilder & Instruktionsfilmer för vanliga åtgärder
  • Säkerhetsinstruktioner
  • Snabb-knapp för att skapa ärende – sparar tid för både användaren och it-avdelningen eftersom man slipper ringa in ett ärende

Om något behöver uppdateras så sker det i QINFO så ingen information på plats behöver bytas ut. Det gör det enkelt att hålla informationen aktuell hela tiden.

Resultatet blir att användare kan lösa vanliga, återkommande problem själva och de är inte beroende av att en viss person finns på plats med just den kunskapen. Det sparar tid för både användaren, minskar stillastånd i produktion och sparar tid och pengar för IT-avdelningen.

Bonus

Som extra bonus kan Leif spara tid både för sin egen grupp och för produktion samtidigt som han sparar pengar och miljön samt minskar stressen för sina arbetare.

Login
classic
Forgot password?
×
Registration

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×
Tillbaka