Hyrmaskiner

Spara tid och pengar på varje hyresaffär

En uthyrningsfirma kan spara mycket tid- och pengar på att förenkla och effektivisera sina processer. Här kan du läsa om hur en uthyrningsfirma kan spara pengar på att enkelt tillhandahålla information till kunder- och service-tekniker.

Bakgrund

Håkan hyr ut maskiner och fordon till både företag och privatpersoner. Det är inte alltid kunderna har rätt kunskaper eller vet lika mycket som Håkan när det gäller användning eller service. Därför kantas ofta uthyrningstillfället av genomgångar och frågor som tar tid från service eller andra uppgifter. PSI (Personlig Säkerhetsintroduktion) ska även inkluderas.

Ofta ringer kunderna tillbaka till Håkan och frågar saker som borde vara självklarheter.

Lösning /Förbättring


Klicka här för ett exempel

Med QINFO kan Håkan göra produktblad, säkerhetsinformation och beskrivningar tillgängliga i mobilen/surfplattan.

Där kan kunderna själva läsa instruktioner eller t.ex. ta reda på vilket bränsle en maskin går på. Genom att scanna en QR-kod kommer kunden direkt till rätt information och processen blir smidigare för alla inblandade.

Om Håkan skulle behöva åka ut och serva en maskin, har han alltid service-protokollet tillgängligt via QR-koden och kan både se vad som gjordes sist med maskinen samtidigt som han kan markera utförda service-åtgärder direkt på plats.

För varje uthyrningstillfälle där kunden kan ta reda på uppgifter om maskinen själv, sparar Håkan tid. Kunderna blir nöjdare för att de slipper ringa och stå i telefonkö.

Håkan sparar pengar på att hans maskiner blir använda på ett bättre sätt och misstag, så som fel drivmedel undviks.

Bonus

Som extra bonus slipper Håkan nyttja sin försäkring för att hans maskiner oftare undviker handhavande fel eller behöver utförlig service.

 

Kort video på hur QINFO fungerar och med ett exempel på en maskin som hyrs ut.

Login
classic
Forgot password?
×
Registration

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×
Tillbaka