IT-Avdelningen – Förenkla hårdvara som tjänst och livscykel-hantering

Förenkla Hårdvara som Tjänst och livscykel-hantering

Här kan du läsa om hur en IT-avdelning kan spara tid och pengar på att använda QINFO Information som hjälp i sin livscykel-hantering och för hårdvara som tjänst.

Bakgrund

När man säljer hårdvara som tjänst så är det väldigt viktigt att ha kontroll på alla enheter, debiteringar och även hanteringen av livscykeln. Gamla enheter ska bytas ut med ett visst intervall och nya ska levereras. Det kan vara väldigt tidskrävande arbete och om systemen inte har rätt information så kan det påverka den ekonomiska delen negativt.

Lösning

När en enhet skapas i QINFO så sätts automatiskt parametrar såsom installationsdatum och garanti-tid. När asseten skapas så är den kopplad till en mall för påminnelser vilket betyder att QINFO kommer att börja skicka e-post till någon när det datumet infaller. Det kan till exempel vara på det här sättet:

  • Datorer ska bytas vart 3:e år baserat på installationsdatum
  • Påminnelse ska skickas till ägaren av datorn och ansvariga för tjänsten 3 månader i förväg
  • Användaren ska kunna beställa en ny dator direkt när påminnelsen kommer
  • Användaren ska kunna lämna en kommentar om bytet och när det ska ske

När det är satt så kommer QINFO automatiskt att genomföra det och skicka ut informationen till respektive person.

När mottagen får brevet så kan de välja att beställa en ny dator direkt eller återkoppla med information om när bytet skulle passa.

Den som har ansvar för tjänsten får information i god tid innan och hinner planera och genomföra bytet.

Tack vare att det är enkelt att uppdatera information om och ”skrota” enheter så får man bra kontroll på enheterna

Om något behöver uppdateras så sker det i QINFO så ingen information på plats behöver bytas ut. Det gör det enkelt att hålla informationen aktuell hela tiden.

Resultatet blir att användare kan lösa vanliga, återkommande problem själva och de är inte beroende av att en viss person finns på plats med just den kunskapen. Det sparar tid för både användaren, minskar stillastånd i produktion och sparar tid och pengar för IT-avdelningen.

Bonus

Som extra bonus kan Leif spara tid både för sin egen grupp och för produktion samtidigt som han sparar pengar och miljön samt minskar stressen för sina arbetare.

Login
classic
Forgot password?
×
Registration

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×
Tillbaka